Ngạnh mễ

04-07-2016 15:20 | 76 lượt xem

Vị thuốc: Ngạnh mễ

Tên khác: Gạo hột tròn

Tên Latin: Semen Oryzae Sativae

Tính vị: Vị ngọt, tính bình

Quy kinh: Vào kinh tỳ, vị

Dược năng: Bổ tỳ, dưỡng vị, sinh tân

Liều Dùng: 6 – 20g

 

Fanpage Facebook