Phỉ tử

02-07-2016 10:15 | 57 lượt xem

Vị thuốc: Phỉ tử

Tên Latin:

Tính vị: Vị ngọt, tính bình

Quy kinh: Vào kinh phế và đại trường

Dược năng: Trị giun sán, ho

Liều Dùng: 6 – 12g

Chủ trị:
– Trẻ bị cam tích, bụng to do giun sán dùng Phỉ tử với Sử quân tử, Binh lang và Cam thảo

– Trị giun móc dùng Phỉ tử với Quán chúng và Binh lang.

– Trị sán dây dùng Phỉ tử với Nam qua tử và Binh lang.

– Trị giun tròn dùng Phỉ tử với Sử quân tử, Khổ luyện bì và Ô mai.

 

Fanpage Facebook