BNC

Thuốc chữa Parkinson Levodopa: Sự thận trọng cần thiết

Levodopa là thuốc cơ bản trong điều trị Parkinson. Tuy nhiên, cần thận trọng khi lựa chọn các biệt dược của Levodopa.

Fanpage Facebook